Δημητριάδης Πέτρος

Δημητριάδης Πέτρος

Υπεύθυνος προγραμμάτων

E-mail: info@ktimadimitriadi.gr

Brief info

Καθηγητής Φυσικής Αγωγής Α.Π.Θ.