Πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής

Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής
(από 13 Ιανουαρίου 2020)

    • Με βάση τα Γερμανικά πρότυπα και δεδομένα.
    • Δώστε στα παιδιά σας την πιο ολοκληρωμένη εκπαίδευση.
    • Ιδανική επιλογή για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση.