Θεματικό πάρκο

Η ανακύκλωση, το νερό, η εξοικονόμηση και οι πηγές ενέργειας, η μόλυνση του περιβάλλοντος είναι τα θέματα με τα οποία ασχολούνται τα παιδιά στο θεματικό μας πάρκο.

Η ανάδειξη της πραγματικότητας, η ρεαλιστική προσέγγιση, η ενημέρωση και τέλος η αντιμετώπιση των προβλημάτων της σύγχρονης εποχή μας, αποτελούν τη βάση στην οποίο τα παιδιά θα πρέπει να γίνουν ενεργοί πολίτες, πολίτες του αύριο.

Η αποτύπωση και η παρουσίαση της πραγματικότητας, μέσα από εντυπωσιακές και πρωτότυπες εικόνες, κάνουν τους μαθητές να έχουν μεγάλο ενδιαφέρουν, να συμμετέχουν και να φτάνουν μόνοι τους στα σωστά συμπεράσματα και στις σωστές πρακτικές της καθημερινότητας τους.

  • Ανακύκλωση
  • Νερό
  • Ενέργεια
  • Περιβάλλον